Veterinärdag- ALLA OK!!

28.07.2016 17:44

Martha, Pepper, Tripper, Kite, Penny, Lucy undersöktes enligt 14 punkter. Nu är de märkta med chip och vaccinerade också. Pepper har dessutom fått pass och avmaskning inför sin resa till Norge!rtha